info@linusduurzaam.nl

Missie

Linus Duurzaam heeft als missie om via gebiedsontwikkeling energieneutrale en gevarieerde (koop- en huurwoningen) wijken te realiseren inclusief de daarbij behorende infrastructuur en voorzieningen.

Daarvoor worden lokale energie netwerken ontwikkeld en geimplementeerd waarbij gezocht wordt naar een opti­male energiemix van gebruikers zodat zoveel mogelijk hoge pie­ken en diepe dalen vermeden worden. Sterk punt is daarbij de samen­wer­king met / betrokkenheid van de buurtbewoners maar ook met de lokale over­heden, de corporatie(s) en de (eind-)gebruikers.

Ontwikkeling en verkoop voor derden

"van uw idee tot realisatie"

KEES SEGERS | Ontwikkelaar en verkoper

Ontwerp en realisatie

Bedenk uw eigen ontwerp, laat u inspiereren door de ontwikke-lingen van energieneutraal bouwen, electrisch vervoer en energieopslag.

Belangstelling?

Neem met ons contact op om uw eigen concept verder te ;laten ontwikkelen en te (laten) realiseren.