info@linusduurzaam.nl

Bouwdeel A 6 appartementen

Omgevingsvergunningaanvraag uitgebreide procedure in behandeling

VvE De Weer 23 2e verd. 3 app.

Omgevingsvergunning 2e verd.ieping in november 2022 verleend

VvE de Weer 24 app. & bergingen

Omgevingsvergunning afronding VvE complex is in november 2022 verleend

Bouwdeel D 4 woningen

Omgevingsvergunningaanvraag uitgebreide procedure in behandeling; verkoop door SAAP Gebiedsontwikkeling