info@linusduurzaam.nl

Wie zijn wij

Linus Duurzaam is in 2012 opgericht en heeft direct een belang genomen in SAAP Gebiedsontwikkeling. Dit belang, wat door overname van de aandelen die Linus Holding nog houdt in SAAP Gebiedsontwikkeling, uitgebreid zal worden naar 100%.

Linus Duurzaam vertaalt de concepten die SAAP Gebiedsontwikkeling heeft ontwikkeld in meerdere concrete omgevingsvergunning aanvragen en civiele ontwerpen van de inrichting van de openbare ruimte e n binnenterreinen of parkeervoorzieningen. Daarbij wordt gezocht naar een opti­male energiemix van gebruikers zodat zoveel mogelijk hoge pie­ken en diepe dalen vermeden worden. E en mix van energieopwekking, zonnecellen en –collectoren, aangevuld met een of meerdere additionele brandstofcellen en energieopslag die zowel vooruitstrevend en als schaalbaar is, maakt dat mogelijk.